Archiwum miesiąca: marzec 2016

FusionInventory i GLPI

Znowu krótki wpis dla potomności. (Dotyczy Centosa)

Po pierwsze EPEL, jak go nie masz? Centos i EPEL

yum install fusioninventory-agent-task-network fusioninventory-agent-task-deploy fusioninventory-agent-task-inventory -y

Następnie należy skonfigurować plik /etc/fusioninventory/agent.cfg

...
# send tasks results to an OCS server
#server = http://server.domain.com/ocsinventory
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
server = http://xxx.xxx.xxx.xxx/glpi/plugins/fusioninventory/
# write tasks results in a directory
#local = /tmp
...

Należy pamiętać, że w Debian/Ubuntu należy skonfigurować /etc/default/fusioninventory – daemon

I to co misie lubią najbardziej 🙂

firewall-cmd --add-port 62354/tcp
systemctl enable fusioninventory-agent
systemctl start fusioninventory-agent