Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

Proxmox – Virtual Console for Containers (Centos 6)

Po utworzeniu kontenera z Centosem 6 na platformie Proxmox mamy problem z otworzeniem konsoli. Pozostaje nam jedynie zalogowanie się poprzez SSH. Jak temu zaradzić? Wystarczy utworzyć plik “/etc/init/tty.conf” z zawartością poniżej:

# This service maintains a getty on tty1 from the point the system is
# started until it is shut down again.

start on stopped rc RUNLEVEL=[2345]

stop on runlevel [!2345]

respawn
exec /sbin/agetty -8 tty1 38400

JBoss7 i Ubuntu

Pomoce:

# wget http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-7.1.1.Final.zip

Rozpakowujemy i wrzucamy do /opt

# unzip jboss-as-7.1.1.Final.zip
# mv jboss-as-7.1.1.Final /opt/jboss

 

Java 7 i Ubuntu

Odsyłam do artykułu  Install Oracle Java 7 in Ubuntu.

A tutaj skrót.

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer

 

Licencje.


echo oracle-java7-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true | sudo /usr/bin/debconf-set-selections

Zmienne środowiskowe:

sudo apt-get install oracle-java7-set-default